Offer: giám định tên loài gỗ / quality inspection of wood species name

Date: 2023.05.24
Id: 27090

quality inspection of wood species name
We are AIM Group company specializing in providing wood species assessment services and granting certificates of wood species names in wood trading, trade and disputes regarding wood species and quality.

giám định chất lượng tên loài gỗ
Chúng tôi là công ty AIM Group chuyên cung cấp dịch vụ giám định tên loài gỗ và cấp giấy chứng nhận tên loại gỗ trong mua bán, thướng mại gỗ và tranh chấp chủng loại gỗ, chất lượng gỗ.

see more
https://aimcontrolgroup.com/en/wood-timber-name-species-certificate-and-quality-inspection.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-chat-luong-ten-goi-loai-go.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/phan-biet-go-go-do-lao-va-go-do-nam-phi.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-chat-luong-loai-go-hoang-dan.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-go-thuy-tung.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-phan-biet-chat-luong-loai-go.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-go-dan-huong.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-go-sua.html

contact us
Thank you
Dr Capt. Nguyen Te Nhan / G.D
Agriculture Industry Marine Control Inspection Group of Companies
-------------------------------------
CONTACT US

https://aimcontrolgroup.com/en/contact.html

https://www.aimcontrolgroup.com
------------------------------------

quality inspection of wood species name
We are AIM Group company specializing in providing wood species inspection services and granting certificates of wood species names in wood trading, timber trade and wood type and quality disputes.
contact us

Quality wood inspection and certificate
AIM Group is providing of the Quality wood inspection and certificate for all of timbers worldwide

E-mails: [email protected], MSN: [email protected]
phone: +84903615612
-

https://aimcontrolgroup.com/en/contact.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-go-sua.html

https://aimcontrolgroup.com/vn/giam-dinh-phan-biet-chat-luong-loai-go.html

Posted by: Nguyen Nhan
Phone: +84903615612